Loading...

Alexius advocaten

Bemiddeling

Bemiddeling

U kan ook voor een bemiddeling in familiale zaken terecht bij Alexius Advocaten.

Wat is bemiddeling?

Bij bemiddeling wordt er samen met de bemiddelaar naar het probleem gekeken. Er wordt op een vrijwillige en vertrouwelijke manier naar de beste oplossing gezocht waar iedereen zich in kan vinden.

Verschillende familiale conflicten zijn bemiddelbaar, denk maar aan een echtscheiding, een verblijfs- en financiële regeling voor de kinderen na het beëindigen van een relatie, de verdeling van goederen,…

Hoe verloopt een bemiddeling?

Bij het eerste gesprek wordt een bemiddelingsprotocol opgesteld en besproken, waarin de bemiddelingsregels staan opgenomen.

Vervolgens zal de nodige ondersteuning worden geboden om duidelijk te stellen wat het probleem is waarbij de bemiddelaar ervoor tracht te zorgen dat partijen elkaar hierin duidelijk begrijpen. Ook zal de communicatie tussen partijen verder worden gefaciliteerd, zodat de partijen zelf tot een uitkomst kunnen komen waar zij beiden achter staan.

De bemiddelaar zal de partijen niet sturen in een vooropgestelde richting, maar men vertrekt steeds vanuit de intentie om partijen met zichzelf en de andere partij te verbinden, om zo een bewuste keuze te kunnen maken.

Indien er een akkoord kan worden bereikt, wordt dit in een schriftelijke overeenkomst opgenomen dat kan worden bekrachtigd door de rechtbank.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Het gaat veel sneller dan een klassieke gerechtelijke procedure die meerdere maanden of soms zelfs verschillende jaren kan lopen.

Er wordt rekening gehouden met de lange termijn relatie tussen de verschillende partijen.

Het is strikt vertrouwelijk.

Het is tenslotte kostenbesparend, gezien de kosten tussen partijen kunnen worden verdeeld.

Benedicte Avontroodt is erkend bemiddelaar in familiezaken, en kan optreden als bemiddelaar in uw familiale geschillen.