Loading...

Alexius advocaten

Aannemingsrecht - Vastgoedrecht – Appartementsrecht

Aannemingsrecht - Vastgoedrecht – Appartementsrecht

  • Bouwproblemen
  • Aansprakelijkheid aannemers en architecten
  • Vastgoedtransacties en contracten
  • Eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, recht van opstal, erfpacht
  • Handelshuur en woninghuur
  • Pacht
  • Onteigening