Loading...

Alexius advocaten

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

1. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID:

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten die van het kantoor deel uitmaken blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat van Alexius een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het voor de opdracht betaalde ereloon.

Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Mechelen bevoegd.

2. COOKIEBELEID:

Onze website kan van cookies gebruik maken, sommige van tijdelijke aard die worden gewist zodra u uw browser afsluit, sommigen om u desgevallend te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en een derde soort om statistieken op te stellen over het bezoek aan onze website.

U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

3. DISCLAIMER:

Ons kantoor streeft een maximale betrouwbaarheid na van alle gegevens door ons verstrekt op deze website, doch kan hieromtrent niet aansprakelijk gesteld worden.

De informatie via deze website wordt u kosteloos verstrekt, en het gebruik van de gegevens van de website gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Alle gegevens dewelke op onze website worden weergegeven mogen slechts gereproduceerd worden mits onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Alle geschillen i.v.m. het gebruik en/of de toepassingen van deze website, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.