Loading...

Alexius advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

  • Oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten)
  • Werking van een vennootschap (o.m. bestuur, algemene vergadering)
  • Ontbinding en vereffening van een vennootschap
  • Overnames, fusies en splitsingen
  • Inkoop van eigen aandelen en managementbuy-outs
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Financieringsoperaties (o.m. kapitaalverhoging, uitgifte warrants, opties)
  • Geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • V.z.w.-wetgeving