Loading...

Alexius advocaten

Sociaal strafrecht

Sociaal strafrecht

  • Bijstand inzake opleggen administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, indienen van verweerschriften
  • Verlenen van adviezen, vertegenwoordigen van werkgevers voor de correctionele rechtbanken in gevallen van overtredingen inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, sociale documenten, arbeidsreglementering, Welzijnswet enz.,…
  • Adviezen i.v.m. tewerkstelling van vreemdelingen
  • Bijstand inzake sociale inspectie